Societat fundada a Menorca el 1989

(0034)  971 372 356

Empresa

Societat fundada a Menorca el 1989 per Bernat Mascaró Morera i Lluís Moll Cardona amb el nom de Transports Comercials de Menorca C.B. Inicialment aquesta societat va neixer amb l’idea de realitzar el servei de transport sota temperatura controlada entre Menorca i Barcelona i viceversa i al mateix temps fer autoventa de formatge de Menorca a la ciutat comtal.

De seguida aquesta última idea és descartada i els dos socis es centren íntegrament en el transport de la península cap a Menorca, són no obstant, els fabricants de formatge de Menorca uns dels principals clients que ajuden a prosperar a la petita comunitat en uns inicis durs en que Lluís Moll fixa la seva residència a Barcelona per gestionar millor la càrrega embarcada cap a Menorca, mentre que Bernat Mascaró des de Menorca fa el mateix.

La cobertura d’aquest ruta es fa amb un únic camió de 5000 kg de masa màxima autoritzada, pocs anys desprès s’adquireix un altre camió de més capacitat, així com també al 1992 entra Antoni Rotger com a nou soci.
Seguint amb el bon impuls dels anys noranta, cap al 1995 Transports Comercials absorbeix l’empresa Transports Frigorífics de Menorca dedicada a la ruta entre Mallorca i Menorca i al revés, iniciant-se així amb el transport entre les dues illes de forma diària.

Durant aquest anys s’adquireixen nous vehícles equipats per oferir un servei d’acord amb les exigències dels nous clients, camions preparats amb ganxos i rails per transportar carn penjada, separadors de càrrega per poder transportar al mateix temps diferents mercaderies amb diferents règims de temperatura, etc.

Es l’abril del 2000 quan s’inauguren les noves i modernes instal·lacions a Alaior (Menorca) i ja sota el nom de Mascaró Morera S.L.., edifici dotat de càmeres congeladores amb zones de càrrega i descàrrega i manipulació amb temperatura controlada i zona de manipulació de càrrega general.

Pel febrer del 2003 ja es conta amb una flota de 30 vehícles i és també quan es fa realitat una antiga aspiració: començar la línia entre Barcelona i Mallorca i viceversa, des d’aquest moment es pot oferir un servei entre les tres principals Illes Balears des de la península.

Actualment Mascaró Morera S.L., dispossa d’un equip humà format per 260 persones entre personal administratiu, conductors i personal de manteniment, i unes 320 matrícules, delegacions propies a Mallorca (Mercapalma), Barcelona (Polígon Zal), Ribarroja (Valencia), Alacant (Mercalicante), Antequera i Madrid  a part de la seu central a Alaior (Menorca) i corresponsals a tota Espanya, totes elles capacitades per oferir servei de transport i distribució tan per càrrega general, refrigerada i congelada. El servei de transport tan de càrregues fraccionades com complertes s’ofereix per a les illes i per a la resta de la península.